Brodomehaničar

Brodomehaničar

Trajanje obrazovnog programa 3 godine

Atraktivno zanimanje  za sve učenike koji vole aktivan rad, motore, brzinu, more. Brodomehaničar popravlja i održava pomoćne i pogonske brodske motore, prijenosnike pogona i propelere, te opremu za pogon broda, navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju. Pri tome se služi suvremenim aparatima za ispitivanje i računalima. Ispituje, ugađa i provjerava rad popravljenih uređaja. Praktičnu nastavu obavlja u ovlaštenim servisima i brodogradilištima.

DJELOKRUG POSLOVANJA

Popravlja i održava brodske pogonske motore, prijenosnike pogona i ostalu opremu za pogon broda (npr. propelere), uređaje za navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju. Ponekad radi i u proizvodnji, odnosno izradi i sastavljanju dijelova brodskih strojeva i uređaja te u proizvodnji dijelova i sklopova broda. U sklopu redovitog održavanja otklanja kvarove, skida i zamjenjuje oštećene dijelove, čisti dijelove motora, pumpe, uređaje za hlađenje i vrši montažu nakon izvršenog popravka. Kod montaže brodskih motora i strojeva na osnovi tehničke dokumentacije montira podsklopove i sklopove motora, kompresora, pumpi, uređaja pneumatike i hidraulike i drugih uređaja. Testira rad nakon servisa pokusnim plovidbama.