CNC – Operater

CNC operater / CNC operaterka

CNC  – eng. Computer Numerical Control—računalom upravljani strojevi

Idealno zanimanje za učenike koji vole puno vremena provoditi uz računala, zanimanje koje zabavu i hobi pretvara u budući posao! Nije potrebno predznanje u radu s računalima.

Razvojem novih tehnologija u proizvodnim procesima, a posebno robotike sve su traženije osobe koje su osposobljene isprogramirati stroj za izradu nekog predmeta. Danas je CNC- operater najtraženije strojarsko zanimanje na tržištu rada u Hrvatskoj i  u EU.

Nastava se obavlja u specijaliziranim učionicama s novim CNC strojevima s 3D simulatorom gdje učenici uče programe za crtanje i programiranje na računalu ( AutoCAD, CAM BAM, WinNC, Mach3 ) uz maksimalnu sigurnost pri radu.

OČEKIVANI ISHODI :

Cilj programa je motivirati učenika izučavanju profesionalnih sadržaja iz područja numerički upravljanih alatnih strojeva, razvijati interes i sposobnost učenika za čitanje tehničko – tehnološke dokumentacije te upoznati strukturu NC koda i postići kompetencije za upravljanjem CNC strojevima.

Učenje u strukovnom dijelu programa donosi mnoge rezultate – npr: znanje čitanja tehničkih crteža i izradu rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica, odabir alata, mjernih alata, naprava i pribora strojeva, vladanjem osnovama računalstva, informatike i programima za crtanje na računalu.

CNC- operater stječe  znanja, vještine i kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i CNC strojevima. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja.

DJELOKRUG POSLOVANJA CNC OPERATERA:

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.

STRUČNE KOMPETENCIJE:

 

* Upoznavanje osnovnih vrsta CNC strojeva te njihove principe rada

* Vladati postojećom i pratiti nove tehnologije obrade na računalom upravljanim strojevima

* Čitati i primijeniti program za izradu izradka na CNC stroju

* Služenje mjernim alatima, napravama i priborom cnc strojeva

* Samostalno upravljanje CNC strojem do razine efikasnog rješavanja problema u različitim problemskim situacijama upravljanja strojem.

* Upoznavanje sa najnovijim načinima korištenja računala u proizvodnim procesima (CAD/CAM)

* Upoznavanje učenika sa principom rada CAD modula i 3D programskih paketa

* Upoznati učenike s programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade dvoosnu tokarilicu i troosnu glodalicu…

* Crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica korištenjem računala

* Mogućnost samostalnog odabira reznih alata – biti informiran o reznim alatima koji se koriste na CNC strojevima (geometrija, označavanje, prihvat na stroju i prednamještanje alata)

* Uočavati izvore opasnosti i čuvati zdravlje i zdrav čovjekov okoliš.

Radovi Naših Učenika

Galerija Slika