Elektromehaničar

Elektromehaničar

Trajanje obrazovnog programa 3 godine 

Zanimanje za sve koji se žele baviti električnim instalacijama, popravcima kućanskih aparata i u novije vrijeme robotikom.

ISHODI I STRUČNE KOMPETENCIJE

Učenik će biti osposobljen za popravak i održavanje električnih strojeva, kućanskih aparata te za  montiranje instalacija električne mreže. Također popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Praktična nastava obavlja se prvo u suvremeno opremljenim školskim elektro kabinetima, a u trećem razredu u specijaliziranim servisima.

DJELOKRUG POSLOVANJA ELEKTROMEHANIČARA

 Elektromehaničar održava, montira, popravlja i demontira električne strojeve. Radi na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, na pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na serijskim proizvodima i na završnoj kontroli proizvoda. Sastavlja električne mjerne instrumente i baždari instrumente u serijskoj proizvodnji. Izrađuje elektrotehničke crteže, sheme i elektromehaničke sklopove uređaja i strojeva. Poslovi elektromehaničara obavljaju se u zatvorenim prostorima (obrtničke radionice  i pogoni), a veći dio poslova moguće je obavljati sjedeći.