Instalater – Monter

Instalater - Monter

Trajanje obrazovnog programa 3 godine 

Zanimljivo zvanje za sve učenike koji vole aktivan rad na terenu ili u servisu. Traženo i široko primjenjivo zanimanje prilagodljivo potrebama promjenjivog tržišta, složeno iz više zanimanja: instalater klime, vodoinstalater, instalater plina i posebno aktualno u Dalmaciji instalater bazenske tehnike i solarnog grijanja. Velika je prednost biti osposobljen za više zanimanja u jednom zvanju, jer to stvara više mogućnosti za konkurentnost na tržištu rada.

Praktična nastava obavlja se u školskim radionicama, te u specijaliziranim radionicama i ovlaštenim servisima koje većinom vode naši bivši učenici.  Ovo je zanimanje budućnosti zbog predstojeće plinofikacijeDalmacije kao i zbog sve veće potrebe korištenja sunčeve energije.

ISHODI I STRUČNE KOMPETENCIJE

Učenici se osposobljavaju za poslove montaže i  održavanja hidro i  termo instalacija kao što su: instalacije grijanja , uredaji za ventilaciju, klimatizaciju, sanitarni uređaji, plinske instalacije,  bazensku tehniku. Instalater- monter postavlja, kontrolira, održava i popravlja: klime, vodu i plin. Obavlja poslove postavljanja i izvođenja različitih instalacija. Taj postupak podrazumijeva montažu opreme, spajanja na mrežu, razvod mreže, ugradnju armature, ispitivanje i testiranje uređaja i njihovo puštanje u pogon. Reže cijevi, savija ih i spaja, izrađuje držače i oslonce. Ispituje rad nakon montiranja i radi na održavanju i popravljanju montiranih instalacija. Prilikom montiranja slijedi nacrte i ostale specifikacije te proizvođačke upute.